lerne sorbisch

wukń serbsce

Materialije

za šulerjow a wučerjow

za šulerjow a wučerjow

Tu namakaće dźěłowe łopjena, rěčne hry a appy.

Swět wokoło nas

Swět wokoło nas

Němski přełožk zapřijećow a dialogow noweho serbskeho wobrazoweho słownika » Swět wokoło nas « steji zajimowanym staršim za download k dispoziciji.

Płomje - rěčne zwučowanja

Płomje - rěčne zwučowanja

Dźěłowe łopjena za wučerjow a šulerjow ze wšelakich wudaćow šulerskeho časopisa Płomje steja digitalnje jako PDF a word-dokument za download k dispoziciji.

Přełožowanske programy / słowniki

Image

Předewzaće spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje na zakładźe wobzamknjenych etatow Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma přiražki z dawkowych srědkow.